Wat is karma?

Wat is karma?

In religieuze concepten verwijst karma naar vorige levens en kan het worden opgevat als een leerproces. De definitie van de term is te vinden in het Boeddhisme, Spiritualisme en Hindoeïsme.

Deze godsdiensten geloven in wezen dat goede daden goede energie aantrekken, terwijl slechte daden negatieve gevolgen hebben. In de oosterse cultuur is men het er echter over eens dat goede en slechte daden gevolgen hebben in de volgende levens.

Wat is karma?

Door de associatie te ontkrachten tot alleen een negatief gewicht, wordt het woord niet alleen in verband gebracht met lijden of noodlot. Kortom, het is oorzaak en gevolg, dat wil zeggen dat het voortkomt uit de goddelijke wet die in staat is het leren en de evolutie van de geest te instrueren. Op deze manier komt de vrije wil binnen en kunnen de keuzes in deze incarnatie dus ook invloeden hebben uit vorige levens, hetzij positief of negatief.

Ondanks de gevolgen voor de keuzes, wordt deze term niet letterlijk geassocieerd met straf. Acties kunnen echter leiden tot resultaten met voordelen voor de ontwikkeling. Door de menselijke natuur laat elke actie een spoor na, of het nu mentaal, fysiek of emotioneel is. Verslavingen, gewoonten, geloofsovertuigingen of gewoonten worden dus als karma beschouwd, en zolang zij niet zijn opgelost, zullen zij blijven bestaan met het voorbijgaan van levens.

Spirituele Evolutie

Niettemin gaat karma verder dan daden, d.w.z. het strekt zich ook uit tot gedachten of woorden en houdingen die andere mensen aannemen op grond van raad of onderricht. Laat je echter niet misleiden door intenties, want het beïnvloeden van goede over verkeerde acties kan ook negatief uitpakken.

Spirituele evolutie is onderdeel van het proces

In verband met het begrip reïncarnatie geloven sommige doctrines in "karmische bagage", die de volgende incarnatie kan beïnvloeden. Wat de geestelijke kant betreft, wordt karma verworven door de geesten, die in de loop van reïncarnaties evolutieprocessen doormaken.

Aldus gaan geesten, voordat zij reïncarneren, door de vrije wil, waarbij zij de ervaringen kunnen kiezen die zij willen doormaken. Zo beginnen de ervaringen voor het leren en de spirituele evolutie.

Hoofdsoorten Karma

Individueel

Dit type is het gemakkelijkst te begrijpen, omdat de acties en gevolgen rechtstreeks verband houden met de persoon zelf. Met andere woorden, het individu absorbeert wat ook wel "egocarma" kan worden genoemd.

Het houdt echter verband met iemands innerlijk leven, met inbegrip van iemands emoties, karakter of ook de manier waarop iemand zijn persoonlijkheid en affectiviteit uitdrukt. In het algemeen wordt individueel karma verworven in de huidige incarnatie.

Familie

Families met conflicten, voortdurende onenigheid of emotionele oorlogen zijn een voorbeeld van familiekarma. Hier is sprake van een patroon van gebeurtenissen dat van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven en zo door andere leden van de familie wordt geabsorbeerd. Toch maken de mensen van de gezinskern deel uit van spirituele keuzes die verband houden met leren of een te vervullen missie.

Business

Zoals de naam al aangeeft, heeft het te maken met de oprichters of partners van een onderneming. Maar ook al gaat het maar om één persoon, deze emotionele lading is verbonden met de handelingspatronen in het bedrijfsleven, om te stijgen of te dalen. Het zijn echter de meningen van verschillende mensen die zakelijk karma zullen genereren.

Relaties

Het wordt beïnvloed door overtuigingen, door ervaringen, of zelfs door het waarnemen van het gewicht van andere relaties die een persoon kan dragen. Over het algemeen dragen ze een negatief gewicht, wat zich weerspiegelt in het leven van een individu in relatie tot een ander.

Conflicten van anderen, respectloze situaties of negatieve gevoelens zijn enkele voorbeelden die mensen blokkeren, dat wil zeggen dat zij het negatieve al projecteren nog voordat zij in een verandering geloven.

Reactie plaatsen