Wat is boeddhisme?

Wat is boeddhisme?

Boeddhisme, wat is dat?
Oorsprong, kenmerken en leer van de godsdienst

Meer dan een godsdienst, wordt het boeddhisme beschouwd als een levensfilosofie. In het kort: het wordt geleid door de leer van Siddhartha Gautama, bekend als Boeddha. Als zodanig geloven boeddhisten in het pad van bevrijding door middel van bewustzijn, dagelijkse praktijken en spirituele overtuigingen, zoals meditatie.

De doctrine ontstond in India in de zesde eeuw voor Christus. De levensfilosofie van de boeddhisten is het zoeken naar het einde van het menselijk lijden, om zo verlichting te bereiken. In deze zin betekent de naam Boeddha de ontwaakte of verlichte.

De volgelingen van het boeddhisme geloven echter niet in een god of godheid die aanbeden moet worden, noch kennen zij een starre religieuze hiërarchie. Ieder mens zoekt verlichting op individuele basis, alleen door zich te spiegelen aan de leringen van een spirituele gids.

Kenmerken van de godsdienst

Kenmerkend voor het boeddhisme is de manier waarop het de mens leert de culturele gebreken van de mensheid in te ruilen voor kwaliteiten die ontwikkeld kunnen worden. Bijvoorbeeld: in plaats van zich afgunstig te voelen, moedigt het boeddhisme aan vreugde te voelen voor het succes van de ander.

Daarom wordt deze godsdienst gezien als een houding ten opzichte van de wereld, aangezien het de bedoeling is los te laten wat vergankelijk is. Karma is een prominente uitdrukking in het boeddhisme, die de mentale intentie betekent om goede of slechte daden te verrichten. Dit, omdat zij in de volgende wedergeboorten als een gevolg tot de persoon zullen terugkeren.

Daarom geloven boeddhisten in het doorbreken van lijden door andere levens te doorlopen, als een cyclus van zuiverheid. Dit proces van reïncarnatie wordt "Samsara" genoemd, en wordt beheerst door de wetten van Karma.

Boeddha's Leringen

De "Vier Waarheden" van het boeddhisme maakten deel uit van Gautama's onderricht in het stadspark van Benares, waar hij de paden naar wijsheid, gematigdheid en gelijkheid aanlegde.

· Het leven is lijden;
· Lijden is de vrucht van verlangen;
· Het eindigt wanneer het verlangen eindigt;
· Het wordt bereikt wanneer men de principes volgt die door de Boeddha onderwezen zijn.

Achtvoudige Pad

Een ander zeer belangrijk begrip van het boeddhisme zijn de drie kenmerken van het bestaan: ontevredenheid, vergankelijkheid en het ontbreken van een autonoom "ik". Dit gezegd zijnde, is er nog het "Achtvoudige Pad", dat na het volgen van de vier waarheden, het mogelijk maakt de paden van zuiverheid te bereiken. Dat zijn ze:

· Juiste begrip / juiste inzicht (pali: samma ditthi);
· Juiste gedachten / juiste intenties / juiste bedoelingen (pali: samma sankappa);
· Juist spreken (pali: samma vaca);
· Juist handelen (pali: samma kammanta);
· Juiste wijze van levensonderhoud (pali: samma ajiva);
· Juiste inspanning (pali: samma vayama);
· Juiste indachtigheid / juiste meditatie / juiste mindfulness (aandacht, bewustzijn,
  concentratie, pali: samma sati);
· Juiste concentratie (pali: samma samadhi).

Uitbreiding van religie in de wereld

Na de dood van Gautama verspreidde de godsdienst zich over het oude India en vervolgens over het gehele Oosten. Daarentegen begon de oorspronkelijke leer differentiaties te vertonen, zoals Mahayana, Lamaïsme en Hinayana.Het vermengde zich geleidelijk met het Hindoeïsme.

Het was echter na de bekering van prins Shotoku Taishi dat de godsdienst in het midden van de zeventiende eeuw nationaal werd in Korea en Japan. Ook Tibet hield vast aan het boeddhisme, maar met veranderingen die werden ingevoerd door de hindoe-boeddhistische monnik, Padma Sambhava.

In Europa, de religie kwam in 1819 in Europa aan, via de Duitser Arthur Schopenhauer, die nieuwe concepten ontwikkelde. Vandaag heeft de godsdienst zich over de hele wereld uitgebreid met boeddhistische tempels in vele landen.

Reactie plaatsen