Wat is esoterie?

Wat is esoterie

Esoterie komt van het Griekse woord voor 'verborgene' en gaat over de verborgen, niet waarneembare aspecten van het leven. Esoterisch staat voor 'innerlijk' en 'occult' en vormt een tegenstelling met exoterisch, een term die staat voor 'uiterlijk' of 'openbaar'. Wie zich bezighoudt met esoterie maakt gebruik van technieken die voorbij het direct waarneembare gaan. Lees hier meer over deze technieken en hoe ze je kunnen helpen in je leven!

Wat is esoterie?

Esoterie is de spirituele kennis over mensen en kosmos die niet voor iedereen toegankelijk is, maar alleen voor ingewijden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld astrologie, alchemie, magie en mysticisme. Esoterie kan zowel gaan over persoonlijke ervaringen als over westerse en oosterse stromingen, waaronder antroposofie, druïdisme, new age en wicca. De verborgen kennis wordt vaak zichtbaar door middel van symbolen en visioenen en er is vaak sprake van inwijding voordat je tot de groep kan behoren.

Esoterie gaat dus over mystieke en buitenzintuiglijke ervaringen. Diverse religies hebben esoterische stromingen, zoals kabbala (joodse mystiek), soefisme (mystiek die is ontwikkeld vanuit de islam) en Christelijke Mystiek.

Waar ligt de oorsprong van esoterie?

De term 'esoterisch' is ontstaan door het onderwijs van Pythagoras, een Griekse filosoof. De studenten die hem mochten zien tijdens de lessen noemde hij zijn esoterische discipelen, degenen die achter een gordijn moesten blijven waren zijn exoterische leerlingen.

In oude beschavingen als die van de Egyptenaren en de Grieken werd veel gebruik gemaakt van geheime kennis voor geïnitieerden. Zo was in het oude Egypte het toepassen van klanken en mantra’s gebruikelijk om het spirituele bewustzijn te vergroten. Tijdens de Renaissance was er onder humanisten uit Florence veel belangstelling voor wat zij noemden de 'bron van de eeuwige wijsheid', die zou zijn doorgegeven door filosofen als Plato. In onze huidige maatschappij staan ratio en wetenschap meer op de voorgrond en staat esoterische kennis veel verder van ons af.

Voorbeelden van esoterie

Bij esoterie staat centraal dat je niet aan de oppervlakte blijft of veilig dichtbij de kust blijft, maar juist in open zee duikt. Door de diepte in te gaan heb je een grotere kans een parel aan te treffen die zorgt voor je geestelijke verrijking. Voorbeelden van onderwerpen die tegenwoordig onder esoterie vallen zijn:

  • helderziendheid
  • contact met engelen
  • engelenkaarten
  • handlijnkunde
  • tarotkaarten
  • magnetiseren

Hoe esoterie jou kan helpen

Kiezen voor de weg van de esoterie houdt in dat je ervoor open staat om geestelijke inzichten te verwerven. Daarmee is het nog niet klaar, want het is natuurlijk de bedoeling om je inzichten te gebruiken om bepaalde problemen op te lossen. De oplossing voor een probleem hoef je niet te zoeken bij anderen, maar heel simpel in jezelf.

Door je bijvoorbeeld steeds opnieuw een gedetailleerde voorstelling te maken van een gewenste situatie, zoals een nieuwe baan, wordt de kans groter dat deze wens waarheid wordt. Door elke dag een paar minuten in gedachten een film af te spelen die jouw wens uitbeeldt, zul je vanzelf zien dat zich perspectieven openen waardoor jouw wens gerealiseerd wordt!

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je talloze artikelen met handige informatie. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vragen

Laat gerust een reactie onder dit blog!