Wat is EQ Emotionele Intelligentie?

Wat is EQ Emotionele Intelligentie?

Als je kon, zou je dan kiezen om angstig, depressief of explosief te zijn?
Absoluut niet. Het probleem is dat dit soms onbewust gebeurt. En hoe komt het dat we onze impulsen en gevoelens soms niet kunnen beheersen?

Wat er gebeurt is dat de emotionele kant van onze hersenen sneller werkt dan de rationele kant. Dat wil zeggen, terwijl wij handelen in het heetst van de emotie, is onze rede nog steeds bezig met het verwerken en analyseren van het feit.

Vanaf het moment dat we ons beginnen te realiseren dat we voornamelijk door gevoelens worden bewogen, is dat we de noodzaak inzien om de pijlers van EQ Emotionele Intelligentie te begrijpen!

Maar wat is EQ Emotionele Intelligentie?

EQ Emotionele Intelligentie wordt vertaald in de mogelijkheid van de mens om met zijn eigen emoties te leren omgaan en ze in zijn eigen voordeel te gebruiken. Ook leren om de gevoelens en gedragingen van anderen te begrijpen.

Het belang van EQ emotionele intelligentie is voor het leven. De essentie ervan ontstaat wanneer we de emotionele en de rationele kant van de hersenen met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, waarbij de negatieve emoties, die destructief gedrag veroorzaken, worden geneutraliseerd en vervolgens de positieve emoties worden versterkt om de gewenste resultaten te genereren.

Door de pijlers van EQ Emotionele Intelligentie te begrijpen en ze dagelijks toe te passen, kunnen gezonde relaties worden opgebouwd en bewuste beslissingen worden genomen, waardoor wordt voorkomen dat het individu spijt krijgt van zijn impulsieve daden.

De vijf pijlers van EQ Emotionele Intelligentie

1. Ken je eigen emoties

De eerste stap is jezelf te kennen, je emoties te analyseren en de acties die je onderneemt als reactie op stimuli. Dat is de sleutel tot EQ emotionele intelligentie!

Maar je moet je ervan bewust zijn dat EQ Emotionele Intelligentie een geleidelijk proces is en verschilt van persoon tot persoon. Onze tip voor je om jouw eigen emoties beter te leren kennen is jouw gevoelens en jouw daden op een papier te zetten en er dan diep over na te denken.

2. Beheers je emoties

Bedenk dat we allemaal stressvolle momenten in het leven meemaken, of ons om de een of andere reden angstig voelen. Leren omgaan met jouw emoties en ze onder controle houden zal je in de juiste richting leiden naargelang van elke situatie, en zal het verschil maken tussen evenwicht en disfunctie.

Je moet vermijden onmiddellijk aan een negatieve uitkomst te denken. Wees optimistisch, probeer altijd de positieve kant van de dingen te zien en onthoud dat elke situatie verschillende uitwegen heeft, je moet er alleen naar zoeken.

3. Zelfmotivatie

Onthoud dat nadenken alvorens beslissingen te nemen je verschillende voordelen zal opleveren en conflicten met jouw collega's en spijt van jouw daden zal voorkomen. Door te weten hoe je je emoties op de juiste manier gebruikt, zul je je doelen bereiken.

Je moet dus leren reageren op je prikkels, een bewust proces waarbij je analyseert hoe je je voelt, en dan beslissen hoe je je wilt gedragen om je doelen te bereiken.

4. Empathie

Leren je in andermans schoenen te verplaatsen, de emoties van anderen te herkennen en hun gedrag te begrijpen, maakt ons gevoeliger en opener.

5. Weten hoe je je intermenselijk moet verhouden

Een ander belangrijk punt voor succes is weten hoe je goede relaties onderhoudt en de emoties van anderen stuurt. Dit creëert een positieve omgeving om je heen, waardoor niet alleen jouw levenskwaliteit verbetert, maar ook die van de mensen om je heen.

Reactie plaatsen