Wat is numerologie?

Numerologie betekent letterlijk "kennis der getallen". Getallen hebben naast een waarde om een hoeveelheid mee aan te duiden ook een symbolische waarde. Deze getalssymboliek is kenmerkend voor de numerologie.

Het begin van de numerologie stamt uit 500 voor Christus. De Griek Pythagoras (ja, die van de bekende stelling) was er van overtuigd dat alles uiteindelijk naar getallen te herleiden was. Volgens zijn leer is niets toevallig, maar is alles bepaald door getallen.

Hoe werkt numerologie?

Het uitgangspunt is dat alles terug valt te rekenen naar getallen. Of het nu gaat over je naam, geboortedatum, huis- of telefoonnummer of zelfs de kentekenplaat van je auto. Al die gegevens zijn tot getallen terug te brengen en zeggen iets over wie jij bent.

Door bijvoorbeeld de getallen van je geboortedatum (dd/mm/jjjj) allemaal bij elkaar op te tellen en die te herleiden tot één cijfer, kun je je geboortegetal vaststellen. Een voorbeeld:

Je geboortedatum is 25-04-1978. Tel alle getallen afzonderlijk bij elkaar op. Dus 2+5+0+4+1+9+7+8= 36
De uitkomst is 36, maar deze moet nog naar één getal worden herleid. Dat doe je door de getallen wederom samen op te tellen, dus 3+6= 9. In dit voorbeeld is je geboortegetal dus 9.

Ieder getal staat voor een aantal karaktereigenschappen. Je geboortegetal zegt daarbij iets over wie je bent, maar vertelt nooit het complete verhaal. Je moet dan ook kijken naar je geboortenaamgetal, zielsgetal en je persoonlijkheidsgetal.

Numerologie en liefde

Numerologie heeft veel te zeggen over je eigen persoonlijkheid. Maar ook als het aankomt op liefde en relaties kan numerologie een rol spelen. Met numerologie kun je vaststellen of iemand die je leuk vindt wel een goede match is. Of je kan daarmee onderzoek doen naar het karakter van je partner en er achter komen waarom hij/zij op een bepaalde manier reageert en hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Huisnumerologie

Ook het herleiden van een huisnummer kan je iets vertellen van het huis. Ieder getal gaat gepaard met een vorm van trilling. Dit zegt iets over de veiligheid, sfeer en harmonie in een huis en bepaalt dus ook of jij je daar thuisvoelt. Je zou dat ook kunnen doen als je overweegt te verhuizen.

Numerologie en dubbele getallen

In de numerologie hebben dubbele getallen, zoals 11, 22, 55 en 88, een bijzondere betekenis. Deze worden mastergetallen genoemd. Deze zijn krachtiger dan enkele getallen en hebben daarmee ook een diepere betekenis. Ook het steeds zien van dezelfde dubbele getallen op de klok of wekker (bijvoorbeeld 14.14) heeft volgens de numerologie een bepaalde betekenis.

Numerologie ontcijferen

Als je echt wil begrijpen wat de getallen je te zeggen hebben dan kun je op internet al een heel eind komen, maar dat vraagt veel uitzoekwerk. Een andere methode is contact te zoeken met een numeroloog. Deze mensen zijn gespecialiseerd in numerologie en kunnen je helpen je getallen te bepalen en uit te leggen.