Prana: definitie en uitleg

Prana (levenskracht)

Yoga bevordert de juiste assimilatie van vitale energie door pranayamas. Begrijp hoe deze praktijk meer fysieke, mentale en emotionele gezondheid brengt.

Hij is overal. Het kan niet gezien worden, alleen gevoeld. Zonder hem, zouden we hier niet zijn. We hebben het over prana, de energie die wezens in staat stelt te leven en die van fundamenteel belang is voor yoga.

Prana levenskracht is subtiel, maar de gevolgen konden niet concreter zijn. Het zorgt ervoor dat het lichaam in leven blijft en kan op verschillende manieren worden opgenomen: via de voeding, de omgeving en oefeningen van adembeweging, de pranayama's, die uit verschillende technieken bestaan.

Via deze wegen is het mogelijk deze energie in ons systeem te laten opnemen, waardoor onze gezondheid, zintuigen en geest als geheel worden verrijkt.

Prana levenskracht verfijnt gevoeligheid en diepte van geest

De oude beoefenaars van yoga geloofden dat geest, adem en prana op een zeer intieme manier met elkaar in gesprek waren. Op de volgende manier: wanneer de adem diep en subtiel wordt, bevordert dit de meest adequate absorptie van prana levenskracht. En deze kwaliteiten van de ademhaling - diep en subtiel - worden uiteindelijk ook geassimileerd door de geest.

Want alles is met elkaar verbonden in dit wijze mechanisme. Daarom, als we slecht ademen, hetzij door angst, sedentaire levensstijl of onoplettendheid, absorberen we de prana slecht. En natuurlijk plukken we de negatieve gevolgen van deze nalatigheid: minder fysieke aanleg, minder mentale helderheid.

De beoefening van pranayama's wordt ondersteund door fysieke houdingen (asana's) omdat er een hiërarchie is binnen de oefeningen. Pranayama's verdienen nog meer aandacht en toewijding in vergelijking met asana's, juist omdat zij de voeding van vitale energie bevorderen. Dit brengt een heel bijzondere gevoeligheid en diepgang teweeg.

Een manier om de energieën in ons lichaam in balans te brengen

Er is een gradatie in dit proces die in acht moet worden genomen om schade door onvoldoende ademhaling te voorkomen. In het begin is de beoefening meer lichamelijk, met de asana's, omdat we ons eerst moeten bezighouden met de spieren, het skelet, de zijkanten van het lichaam. Dan wordt het subtieler tot het punt waarop het ademhalingsproces wordt bevorderd, zodat de ademhaling op een diepere manier gebeurt en zodat het onze geest beïnvloedt.

Daarom is de beoefening van pranayamas, volgens de geschriften, een van de meest doeltreffende in yoga. De bedoeling van de oefening is deze energie, die ook in de lucht zit, in beweging te brengen om ons systeem van brandstof te voorzien, te voeden, de zintuigen bevrediging te geven en de geest te voeden.

Onze emoties worden ook beïnvloed door de beoefening van pranayamas

Dit is niet alleen een mechanisch circuit. De emoties die de innerlijke wereld bewonen worden ook beïnvloed door dit aandachtige ademwerk.

Door te ademen laten we ook de restlucht, dat wil zeggen het residu van wat ons is gevoed, de prana levenskracht, naast alle emotionele lading, naar buiten. Omdat, volgens de yoga, ademhaling ook een proces is van interne zuivering, van zuivering van de geest.

Zo versterkt yoga zijn uitnodiging aan ons om de staat van aanwezigheid mee te nemen in de praktijken en activiteiten die onze dagen doordringen. Hoe bewuster en zorgvuldiger wij zijn, hoe meer leven wij zullen vinden in onszelf en in alles om ons heen.

Reactie plaatsen