Wat is Sanskriet?

Wat is Sanskriet?

Hindi en Engels zijn de twee officiële talen van India op federaal niveau. Maar, het onderwerp van talen in het land gaat verder dan deze twee belangrijke talen. Het land erkent 22 andere talen als officiële talen, gezien de regionale kenmerken van de enorme en dichtbevolkte Aziatische natie. Daaronder is het Sanskriet, een zeer oude taal, die zelfs als dood beschouwd wordt. In de praktijk is dit echter niet zo.

Tegenwoordig spreken en schrijven ongeveer 70 duizend mensen Sanskriet over de hele wereld. Met het gemak van Internet is het aanbod van Sanskriet studies in verschillende landen ontstaan.

In India zijn er dorpen waar het Sanskriet nog steeds als hoofdtaal wordt gesproken. In het dorp Mattur in Karnataka, bijvoorbeeld, kent iets meer dan 90% van de bevolking Sanskriet en gebruikt de taal in de dagelijkse communicatie.

Een taal verbonden met spiritualiteit

Het Sanskriet is verbonden met de geschiedenis van India, zijn cultuur en spirituele en religieuze tradities. Eeuwenlang was het de liturgische taal van het hindoeïsme, het boeddhisme en het jainisme. Daarom wordt het beschouwd als iets dat verder gaat dan een taal.

Bovendien is een groot deel van de oude herinneringen van het land terug te vinden in Sanskriet-inscripties die naar schatting zo'n 3.000.000 jaar oud zijn.

De Veda's, de meest klassieke teksten van het Hindoeïsme, werden rond de 15e eeuw v. Chr. in deze taal geschreven. Dit betekent dat het een taal is die verband houdt met de spirituele dimensie van het Hindoeïsme. Het is een ingewikkelde taal om te vertalen, omdat zij op een bepaalde manier, in haar essentie, uitdrukt wat woorden overstijgt.

Daarom wordt het beschouwd als de "taal van de goden", omdat het op de een of andere manier, zeggen de geleerden, de harten raakt van hen die het bestuderen en beluisteren. Het is alsof het erin slaagt geest en hart met elkaar te verbinden, en een toegang tot een hoger niveau mogelijk maakt. De woorden in deze taal worden als zuiver beschouwd omdat zij de overdracht van de beginselen van wijsheid mogelijk maken.

Bovendien wordt het beschouwd als de basis van de meeste van de levende Indische talen van vandaag, dat wil zeggen dat het van groot belang was bij de consolidatie van andere talen. Het is ook aanwezig in het Vietnamees en Thai.

Belangrijkste kenmerken

Door haar enorme relevantie in de oudheid lijkt de invloed van deze taal, die "dat wat goed gedaan is", "gewijd" en "geheiligd" kan betekenen, op het Latijn en het Grieks, die een grote betekenis hadden in de Europese cultuur.

Het is een taal met een grote morfologische complexiteit. Het schrift is gebaseerd op fonetiek. Op die manier worden alle geluiden grafisch weergegeven.

Het alfabet van de taal, bekend onder de naam devanagari (deva = goddelijkheid en nagari = stad), telt 46 letters, waarvan 9 klinkers en 37 medeklinkers. Maar de kracht ervan is gewoon overweldigend. Er wordt gezegd dat de taal meer dan enige andere taal de kracht heeft om een zin te zeggen in een minimum aantal woorden.

Tenslotte leggen Indiase taalgeleerden uit dat er een onderscheid bestaat tussen het Vedische Sanskriet en het Klassieke Sanskriet, dat later is ontstaan. In grote lijnen blijken de twee soorten echter sterk op elkaar te lijken. Zij verschillen slechts op enkele punten van fonologie, grammatica en woordenschat.

Reactie plaatsen