wat is het derde oog

Wat is het derde oog?

Het derde oog is een plek op het midden van je voorhoofd net boven de wenkbrauwen. Het wordt ook het zesde chakra, voorhoofdchakra of ajna genoemd. Maar ook benamingen als guru chakra, het oog van shivu of het oog van wijsheid worden gebruikt om het derde oog mee aan te duiden..

Waarom wordt het "het derde oog" genoemd?

Met onze zintuigen kunnen we dingen waarnemen. Met onze oren kunnen we horen, met onze mond kunnen we proeven en met onze ogen kunnen we zien. Maar daarmee kunnen we alleen dingen waarnemen die fysiek waarneembaar zijn.

Het derde oog laat ons dingen zien zonder zintuigelijke waarneming. Het onze toegangspoort voor spiritueel bewustzijn. Met het derde oog kun je dingen op spiritueel niveau waarnemen. Mensen die bijvoorbeeld helderziend zijn hebben een sterk ontwikkeld derde oog.

Wat doet het derde oog?

Het derde oog zorgt ervoor dat je je bewust wordt van het grotere geheel. Door de dingen op spiritueel niveau te zien zal je perspectief veranderen en zul je ook jezelf beter leren zien in de grotere context. Hier vorm je je visie op het leven. Verder is het derde oog het centrum van intuïtie en paranormale begaafdheid.

Heeft iedereen een derde oog?

Sommigen noemen het derde oog ook wel het eerste oog. Bij de geboorte staat het namelijk nog helemaal open. Denk maar aan kleine kinderen die verhalen vertellen over hun denkbeeldige vriendjes. Naarmate we ouder worden sluit het derde oog zich gedeeltelijk of soms zelfs geheel.

Het derde oog gebruiken

Omdat we van nature leren om onze vijf 'gewone' zintuigen te gebruiken zijn we niet geoefend in het gebruiken van het derde oog. Door oefening kan die vaardigheid wel verder worden ontwikkeld.