Helderziend

Wat is helderziend?

Bij helderziendheid hebben de meeste mensen wel een bepaald gevoel wat er mee wordt bedoeld. Ook TV programma's zoals De Babyfluisteraar met Derek Ogilvie of Het Zesde Zintuig dragen bij aan dit beeld. Toch is dat beeld niet volledig. Helderziendheid bestaat uit verschillende vormen. De gaven van helderziendheid kunnen bovendien verschillen per persoon.

Wat wordt bedoeld met helderziend?

Iedereen neemt waar met zijn of haar zintuigen. Kijken, ruiken, horen,  proeven, voelen. Ons hele leven is er op ingericht om deze prikkels op te merken en te verwerken. Helderziendheid is ook het gebruik maken van je zintuigen, maar dan om die niet-stoffelijke zaken waar te nemen. In het kort: Helderziendheid is het kunnen waarnemen van boven-natuurlijke verschijnselen.

Helderzienden (ook wel paragnosten genoemd) kunnen dingen opmerken die niet met onze fysieke zintuigen waar te nemen zijn. Zij kunnen waarnemen door middel van hun Derde Oog. Dit is een energieknooppunt midden op het voorhoofd, tussen de wenkbrauwen.

Wat ziet een helderziende?

De manier hoe helderzienden waarnemen verschilt sterk. Sommigen zien alleen kleuren of symbolen, anderen zien volledige beelden (visioenen). Maar het kan ook zijn de waarneming bestaat uit het horen van stemmen van engelen of geesten of het voelen van energieën.

Wat kan je met helderziendheid doen?

Zoals al eerder opgemerkt verschilt de gave van helderziendheid per persoon. Niet iedere helderziende kan hetzelfde waarnemen. In grote lijnen vallen er vier vormen van helderziendheid te onderscheiden.

1. Aura's lezen

Ieder mens neemt een soort energie met zich mee. Deze energie zit opgeslagen in het aura. De meeste helderzienden zien kleuren in een aura. Aan deze kleuren valt vaak af te leiden hoe iemand op emotioneel vlak in zijn of haar zit.

2. Engelen, geesten of andere spirituele wezens waarnemen

In de spirituele wereld kunnen we veel meer waarnemen dan in de fysieke wereld. Ook in onze eigen leefomgeving zijn er geesten, engelen en andere vormen van bovennatuurlijke wezens. Sommige helderzienden zijn er in geoefend om contact te maken met deze verschijningen en hiermee te communiceren.

3. Het zien van visioenen bij voorwerpen

Sommige voorwerpen dragen een bepaalde energie met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een sieraad van een overleden dierbare. Als een helderziende (bewust of onbewust) verbinding maakt met deze energie dan kan de helderziende beelden krijgen van situaties die aan dat voorwerp zijn gelinkt. Het komt voor dat er op die wijze ook gebruik gemaakt van een helderziende bij het oplossen van een moordzaak.

4. De toekomst zien

Sommige helderzienden kunnen de toekomst zien. Dat kan zijn door beelden (als een film of diavoorstelling) die zich in het hoofd afspeelt, maar ook een heel sterk gevoel dat iets in de toekomst gaat gebeuren. Het is niet per definitie zo dat die blik in de toekomst altijd gebeurt zoals het is gezien. In sommige gevallen kan een verandering in omstandigheden of gedrag er voor zorgen dat een bepaalde gebeurtenis toch niet plaats gaat vinden.

Kun je helderziendheid oefenen?

Of iedereen helderziendheid kan leren is de vraag. Er zijn gevallen bekend van mensen die deze gave spontaan bleken te hebben en zonder enige vorm van oefening ineens visioenen of andere helderziende gaven bleken te hebben Maar ook het tegenovergestelde kan, dat je na lang proberen nog steeds geen enkele paranormale ervaring hebt gehad. Het hangt over het algemeen af van een stuk persoonlijke aanleg, een sterke intuïtie en oefening.  Vooral het leren openen van je derde oog wordt daarbij als belangrijke eerste stap gezien.