Wat is paranormaal zijn?

Het voorvoegsel para-  in het woord paranormaal betekent naast, bij of tegen. Paranormaal wordt dus gezien als naast-normaal of tegen-normaal. Dat komt omdat paranormale waarnemingen niet wetenschappelijk kunnen worden vastgesteld.

Paranormaal; niet normaal?

In onze westerse samenleving is er een sterke overtuiging dat wetenschap alles kan verklaren. Maar de vraag is of dat waar is. In veel andere culturen worden paranormale ervaringen ook als normaal gezien en wordt veel meer rekening gehouden met dergelijke ervaringen.

Wanneer ben je paranormaal?

Omdat paranormaal een verzamelnaam is voor alles wat niet wetenschappelijk verklaard kan worden is het een heel ruim begrip. Paranormale mensen kunnen dus dingen waarnemen die bovennatuurlijk zijn.

Er zijn veel verschillende paranormale gaven. De meeste mensen die paranormaal zijn bezitten niet alle gaven, maar één of enkele van deze gaven. Ook zijn er mensen die wel paranormale gaven hebben, maar dit niet als zodanig herkennen of deze gave wegdrukken omdat er een taboe op heerst.

Hoe weet je of je paranormaal bent?

Zoals al eerder gezegd zijn er verschillende paranormale gaven. In grote lijnen zijn er de wel een aantal punten die kunnen duiden op paranormale begaafdheid:

Het voorgevoel

Sommige mensen voelen vooraf al dingen aankomen die ze niet hadden kunnen weten. Bijvoorbeeld het gevoel dat iemand gaat bellen en kort daarna de telefoon gaat. Of het gevoel dat er iets mis is met een bekende en als diegene belt het inderdaad blijkt dat er iets naars is gebeurd.  Vooral als dit soort ervaringen vaker voorkomen kan dat duiden op een paranormale gave

Een bekende omgeving

Soms komen mensen in een onbekende omgeving en alles lijkt bekend voor te komen. Niet even een korte vage flits zoals bij een déjà-vu, maar een gedetailleerde herinnering. De kleuren, plaats van bepaalde details (bomen, meubilair, scheur in het plafond), alles details kloppen. Als mensen op zo'n gedetailleerd niveau dingen weten van een plek waar ze nog nooit eerder geweest zijn, dan is de kans groot dat ze ook paranormaal begaafd zijn.

Visioenen

Visioenen komen in verschillende vormen voor. Dat kunnen dromen zijn die later uit blijken te komen, maar bijvoorbeeld ook het zien van kleuren (aura's) om mensen of het zien van beelden bij het aanraken van sommige voorwerpen. Mensen die deze verschijnselen waarnemen zijn vrijwel zeker paranormaal te noemen.

Hoe weet je zeker dat je paranormaal bent?

Helaas is er geen lijstje met vakjes die je kan afvinken waaruit blijkt dat iemand paranormaal is. Zoals eerder gezegd is er geen wetenschappelijk bewijs voor paranormale gaven. Daarnaast is er een groot verschil in hoe mensen de verschillende gaven ervaren. Daardoor is het onmogelijk om met een objectieve test vast te stellen of iemand paranormaal begaafd is.

Wil je weten of je paranormaal begaafd bent, schrijf dan bijvoorbeeld je dromen, beelden of gevoelens op en ga vervolgens na of ze kloppen. Door verder onderzoek te doen en te kijken kun je je paranormale gave ontdekken en verder ontwikkelen.